فراخوان طرح های زودبازده هنری

//فراخوان طرح های زودبازده هنری

فراخوان طرح های زودبازده هنری

فراخوان طرح های زودبازده هنری

موسسه فرهنگی هنری کارگاه ابتکار در نظر دارد به منظور حمایت از هنر متعهد و کشف استعدادهای هنری در رشته های مختلف ( با نگاه ویژه به تئاتر، سینما و ادبیات ) اقدام به جمع آوری و بررسی طرح های زود بازده هنری نماید.

بدیهی ست پس از بررسی طرح های رسیده توسط کارگروه هنری کارگاه ابتکار؛ با صاحب یا صاحبان طرح قرارداد همکاری امضا خواهد شد.

نحوه ارسال طرح :

طرح های ارسالی در قالب یک فایل پی دی اف حداقل یک برگ و حداکثر بیست صفحه و تنها از طریق آدرس الکترونیکی کارگاه ابتکار دریافت خواهد شد. حتما نام، شماره ملی و شماره تماس صاحب یا صاحبان اثر پیوست شود. طرح ارسالی میتواند به صورت مختصر ارسال گردد و صاحب طرح الزامی به ارسال تمامی ابعاد ایده ندارد.

نکته: محدودیتی در تعداد ارسال طرح برای افراد وجود ندارد. تنها کسانی که طرح های آنها پذیرفته و با با ایشان قرارداد امضا شده بمدت یکسال نمیتوانند عقد قرارداد جدیدی با کارگاه داشته باشند.

ebtekarcs@gmail.com  آدرس الکترونیکی کارگاه ابتکار :

نحوه پاسخگویی :

هر طرح  از تاریخ ارسال بمدت یکماه بررسی و در صورت پذیرفته شدن از صاحب یا صاحبان طرح دعوت و نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد.

نکته : در صورت قرار نگرفتن طرح در دسته طرح های پذیرفته شده از طریق ایمیل به صاحب یا صاحبان اثر اطلاع رسانی خواهد شد.

اولویت کارگاه برای طرح های ارسالی:

محدودیتی برای ارسال طرح های هنری وجود نخواهد داشت. اولویت با طرح های مرتبط با تئاتر، سینما و ادبیات است. بدیهی ست تمامی طرح های ارسالی بررسی و در صورت پذیرفته شدن ترتیب اثر داده خواهد شد.

طرح های ارسالی می تواند با توجه به توجیهات فرهنگی هنری و مالی صاحب طرح در زمینه های مختلف اعم از : اجرای آثار نمایشی، تهیه و تولید آثار سینمایی و مستند، چاپ و نشر مقالات یا کتابهای ادبی، برگزاری سمینارها، همایشات یا جشنواره های هنری و یا ایده های خلاقانه موثر در تولید بسته های هنری و فرهنگی ارائه گردد.

انواع همکاری با صاحب یا صاحبان طرح های پذیرفته شده:

یک – عقد قرارداد و سرمایه گذاری و حمایت کارگاه ابتکار

دو – عقد قرارداد و پرداخت کمک هزینه و حمایت کارگاه ابتکار

سه – عقد قرارداد و اجرای طرح به صورت مشارکتی

چهار – عقد قرارداد و اجرای طرح با نظارت کارگاه ابتکار

پنج – خرید قطعی طرح از صاحب یا صاحبان طرح و دریافت کامل امتیاز

آخرین مهلت ارسال طرح :

پایان بهمن ماه 1397

نکته : بدیهی ست طرح ها براساس زمان بندی دریافت، بررسی و عقد قرارداد خواهند شد.

ebtekarcs@gamil.com

1397/8/1 18:13:57