گروه بازیگران نمایش “اعلیحضرت و پسراش” با حضور سه بازیگر دیگر در روزهای آینده کامل خواهد شد.

//گروه بازیگران نمایش “اعلیحضرت و پسراش” با حضور سه بازیگر دیگر در روزهای آینده کامل خواهد شد.

گروه بازیگران نمایش “اعلیحضرت و پسراش” با حضور سه بازیگر دیگر در روزهای آینده کامل خواهد شد.

تا کنون بازیگران هشت نقش اصلی نمایش انتخاب شده و در روزهای آتی بازیگران سه نقش دیگر هم به جمع بازیگران این نمایش خواهند پیوست.

تازه ترین اثر خشایار پیرعلمی تابستان سال جاری به صحنه خواهد رفت.
هومن رهنمون بعنوان مشاور کارگردان و امین بلندی به عنوان دستیار برنامه ریز، تیم کارگردانی این اثر را تشکیل داده اند.

توسط |1398/1/19 11:56:35فروردین 19ام, 1398|اخبار|بدون ديدگاه